Wasas styrelse 2023

Ordförande:   Tom Wedberg
 
Vice Ordförande:   Birger Wenzel
 
Kassör:   Sten Arvidsson
 
Sekreterare:   Niclas Hedin
 
Ledamot:   Charlotte Kämpe
 
Ledamot:   David Douhan
 
Ledamot:   Lennarth Eriksson
 
Materialförvaltare:   Hans Rånby
 
Webmaster:   Lars OA Hedlund